Peaminister Ansip tänas välismissioonidelt naasnud kaitseväelasi

Peaminister Andrus Ansip tänas Stenbocki majas toimunud vastuvõtul enam kui 300 kaitseväelast, kes 2010. aasta teises pooles ja käesoleva aasta esimeses pooles lõpetasid teenistuse erinevatel välismissioonidel.

3421_pic1Peaminister Andrus Ansip tänas Stenbocki majas toimunud vastuvõtul enam kui 300 kaitseväelast, kes 2010. aasta teises pooles ja käesoleva aasta esimeses pooles lõpetasid teenistuse erinevatel välismissioonidel.

„Tänan teid Eesti riigi eeskujuliku teenimise eest. Olete kaitsnud Eesti riiki maailma kõige ohtlikumates paikades. Teie missioonidel osalemine on kollektiivkaitse põhimõtte – üks kõigi, kõik ühe eest – rakendamine tegelikkuses,“ lausus peaminister Andrus Ansip.

Kaitseväe juhataja kindralleitnant Ants Laaneots pöördus kohalviibinud kaitseväelaste abikaasade, sõprade ja lähedaste poole, tänades neid toe eest, mida nad on oma kallimatele Eestist eemalviibitud ajal pakkunud.

„Meie liitlaste kõrged ohvitserid ja poliitikud on mulle tihti öelnud, et kui neil oleks valida kellega koos võidelda, siis sooviksid nad näha enda kõrval Eesti kaitseväelasi. Oleme väike rahvas, kes ei saa lüüa mitte kvantiteedi, vaid kvaliteedi ja mõistusega. Võite olla uhked oma lähedaste üle, nad on tõsised mehed ja naised nii kodus kui rahvusvahelises pildis,“ ütles Laaneots kaitseväelaste lähedastele.

Vastuvõtul osalesid Afganistanis teeninud jalaväekompaniid Estcoy-10 ja Estcoy-11, rahvuslikud toestusmeeskonnad NSE-9 ja NSE-10, demineerimismeeskond, lähikaitsemeeskonnad ning staabiohvitserid ja staabiallohvitserid. Samuti tänas peaminister Adeni lahel teeninud laevakaitsemeeskonda ja kaitseväelasi, kes osalesid erinevatel missioonidel Balkanil ja NATO treeningmissioonil Iraagis.

2010. aasta aprilli lõpust novembri lõpuni Afganistanis Helmandi provintsis teeninud jalaväekompanii Estcoy-10 osales neljal lahingugrupi- ja kuuel iseseisval kompaniioperatsioonil. Kompanii leidis ja tegi kahjutuks 14 isevalmistatud lõhkekeha ning avastas kaks suuremat peidikut, mis sisaldasid isevalmistatud lõhkeseadeldiste komponente, relvi ja narkootilist ainet. Kokku oli kompanii vastasega lahingulises kontaktis 160 korral.

Esctoy-10 ja NSE-9 kaitseväelased parandasid Afganistanis teid, et tagada kohalikele elanikele liikumisvabadus ja takistada mässulisi paigaldamast isevalmistatud lõhkekehi. Kompanii meedikud andsid arstiabi ligi 260-le kohalikule elanikule. Samuti taasavasid külaelanikud eestlaste patrullbaasi lähedal turu, mis muutus afgaanidele regulaarseks kauplemiskohaks.

Kompanii kaotas mullu 30. augustil langenuna nooremseersant Herdis Sikka.

Jalaväekompanii Estcoy-11 teenis samas piirkonnas 2010. aasta novembrist tänavu maini. Kompaniil oli kuue kuu jooksul Afganistani põhiseadusliku valitsuse vastaste mässulistega 73 tulekontakti. Kompanii kaitseväelased leidsid ja tegid kahjutuks 25 isevalmistatud lõhkekeha ning avastasid kümneid peidikuid ebaseaduslike relvade, laskemoona ja isevalmistatud lõhkekehade materjalidega ning ebaseaduslike lõhkekehade tehase. Estcoy-11 osales ühel brigaadi ja mitmel lahingugrupi tasemel operatsioonil ning viis läbi operatsioone koos Afganistani armee ja Afganistani politsei üksustega.

Estcoy-11 sai oma teenistuse jooksul enda käsutusse Ameerika Ühendriikide miinipildujad ja mehitamata luurelennukid Raven. Estcoy-11 kaitseväelased jagasid tänavu jaanuaris Lõuna-Afganistanis Helmandi provintsis Daghighi küla lastele Rocca-al-Mare kooli õpilaste valmistatud ja kogutud mänguasju.

Allikas: Eesti Kaitsevägi