Eesti aitab Afganistani konfliktis kannatanud naisi ja orbusid

Välisministeerium toetab MTÜ Mondo projekti, millega luuakse Eesti ühiskonda aktiivselt kaasav süsteem raskes olukorras olevate Afganistani lesknaiste, üksikemade, orbude ja tänavalaste toetuseks.
Välisminister Urmas Paeti sõnul on Afganistan üks maailma vaesemaid riike ja sealsed inimarengunäitajad on ühed madalamad.

paet-200pxVälisministeerium toetab MTÜ Mondo projekti, millega luuakse Eesti ühiskonda aktiivselt kaasav süsteem raskes olukorras olevate Afganistani lesknaiste, üksikemade, orbude ja tänavalaste toetuseks.

Välisminister Urmas Paeti sõnul on Afganistan üks maailma vaesemaid riike ja sealsed inimarengunäitajad on ühed madalamad. „Suur osa riigi elanikkonnast elab täielikus vaesuses, eriti lesestunud naised ja nende lapsed,“ lausus välisminister Paet. „Eesti elanikel on võimalus anda isiklik panus Afganistani naiste ja laste abistamisse,“ lisas ta.

Koostöös kohalike partneritega Afganistanis pakutakse keerulises olukorras olevatele emadele paremaid võimalusi iseseisvaks toimetulekuks ja oma laste eest hoolitsemiseks. Projekti eesmärk on ka parandada tänavalaste kooliskäimise võimalusi ning elanike tervishoiualaseid teadmisi.

Mondol on praktiline kogemus leskede ja orbude toetamisest Aafrikas – Ghanas ja Keenias, kus kahe aasta jooksul loodi samalaadne süsteem naiste ja laste abistamiseks sponsorluse ja eetiliste kingituste portaali www.muudamaailma.ee abil.

Pikaajalise sõja tõttu on kõige rohkem leskesid elanikkonna kohta Afganistanis. Nende probleemideks on sotsiaalne eraldatus, sundabielud, vägivald ja majanduslike ning hariduslike võimaluste vähesus. Afganistani elanikkonnal puudub sotsiaalne kaitse. Lesestumise tagajärjel on suur osa naisi sunnitud hoolitsema oma laste eest üksi ning neil puudub tavaliselt kooliharidus ja oskused elatise teenimiseks. Nad on sunnitud elama vaesuses ning saatma oma lapsed kooli asemel tööle.

Lisainfot Eesti panusest Afganistani ülesehitusse: http://www.vm.ee/?q=et/node/4520

Allikas: Eesti Välisministeerium