Eesti peab vajalikuks ÜRO Julgeolekunõukogu muutumist

Välisminister Urmas Paet ütles Roomas ÜRO Julgeolekunõukogu reformimise alasel konverentsil, et ÜRO-l on väga oluline roll maailma julgeoleku tagamisel ning seetõttu peavad maailmas aset leidnud muudatused peegelduma ka ÜRO Julgeolekunõukogu koosseisus ja arengus. Eesti toetab ÜRO tugevamaks ja efektiivsemaks muutmist.

paet-200pxVälisminister Urmas Paet ütles Roomas ÜRO Julgeolekunõukogu reformimise alasel konverentsil, et ÜRO-l on väga oluline roll maailma julgeoleku tagamisel ning seetõttu peavad maailmas aset leidnud muudatused peegelduma ka ÜRO Julgeolekunõukogu koosseisus ja arengus. Eesti toetab ÜRO tugevamaks ja efektiivsemaks muutmist.

Paeti sõnul peab ÜRO Julgeolekunõukogu alaline liikmeskond kajastama maailmas toimunud muutusi ning tänaseid jõuvahekordi.

„ÜRO Julgeolekunõukogu reformimise peamine eesmärk on liikmesuse laiendamine ning geograafilises jaotuses piirkondlikult võrdse esindatuse tagamine nii alaliste kui mittealaliste liikmete hulgas,“ lausus välisminister Paet. Ta avaldas lootust, et ÜRO Julgeolekunõukogu reformiga on võimalik edasi liikuda sisuliste tulemusteni.

Eesti soovib panustada maailma rahusse ja julgeolekusse, pürgides ÜRO Julgeolekunõukogu mittealalise liikme kohale ajavahemikuks 2020-2021. Samuti kandideerib Eesti ÜRO inimõiguste nõukogu liikmeks aastateks 2012-2015.

Rahu ja arenguriikide elatustaseme ning majandusliku edukuse tagamiseks on Paeti sõnul Eesti jaoks oluline keskenduda näiteks naiste ja laste turvalisuse parandamisele arengumaades, aga ka kliimamuutustega seonduvale ning nälja ja vaesusega võitlusele.

„Nii loodi möödunud aastal Eesti ja Tuneesia eestvedamisel ÜRO naiste õigusi edendav agentuur, mis on oluline samm nende eesmärkide suunas,“ lausus Paet. UN Women tegeleb naiste õiguste ja võrdõiguslikkuse küsimusega kogu maailmas ning viib ellu programme naiste olukorra parandamiseks arenguriikides.

Allikas: Välisministeerium