Euroopa Liit ja USA korraldavad ühise küberõppuse

Tänavu toimuv õppus keskendub internetiühenduste ja elektritootmise töökindlusele.
Reedel Ungaris lõppenud rahvusvahelisel küberturvalisuse konverentsil leppisid Euroopa Liit ja USA kokku koostöö tihendamises küberkuritegevuse vastu võitlemisel ja ühise küberõppuse korraldamises, teatas majandusministeerium.

109365Tänavu toimuv õppus keskendub internetiühenduste ja elektritootmise töökindlusele.

Reedel Ungaris lõppenud rahvusvahelisel küberturvalisuse konverentsil leppisid Euroopa Liit ja USA kokku koostöö tihendamises küberkuritegevuse vastu võitlemisel ja ühise küberõppuse korraldamises, teatas majandusministeerium.

Euroopa Komisjoni siseküsimuste voliniku Cecilia Malmströmi ja USA sisejulgeoleku ministri Janet Napolitano kokkuleppe kohaselt viiakse küberõppus läbi 2011. aasta jooksul. Koostöö fookuses saab olema turvalise internetiühenduse ja tööstuslike kontrollsüsteemide, nagu elektritootmise töökindluse tagamine. Küberturvalisuse suurendamise koostöösse kaasatakse ka erasektor.

Esimene Euroopa Liidu ekspertidele suunatud küberõppus toimus eelmisel aastal Eestis. Selle eesmärk oli testida, kui suur on võimekus kaitsta Euroopa Liidu liikmesriikides olulisi teenuseid ja neid tagavaid infotehnoloogia vahendeid. USA on küberõppusi korraldanud juba mitme aasta jooksul.

Samuti rõhutati kohtumisel Euroopa Nõukogu küberkuritegevuse vastase konventsiooni olulisust ja kutsuti riike nii EL-i siseselt kui ka väliselt konventsiooniga ühinema. Tänaseks on konventsioon jõustunud 30 riigis. 16 riiki on küll alla kirjutanud, kuid täieõiguslikuks liitumiseks vajavad lepingute ratifitseerimist.

14.-15. aprillil Ungaris toimunud rahvusvahelisel küberturvalisuse konverentsil oli peakõneleja majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts. Eestil on Euroopa Liidu küberturvalisuse poliitika kujundamisel juhtiv roll.

Allikas: Eesti Päevaleht