NATO vajab paremaid mittesõjalisi võimalusi

Jätkuvas Araabia maailma keerises on selge, et USA ja tema liitlased vajavad mittesõjalistes vastustes julgeoleku väljakutsetele hädasti paremat koordinatsiooni.

172233Jätkuvas Araabia maailma keerises on selge, et USA ja tema liitlased vajavad mittesõjalistes vastustes julgeoleku väljakutsetele hädasti paremat koordinatsiooni.

Kui NATO avaldas eelmisel novembril Lissabonis oma uue strateegilise kontseptsiooni, ei olnud seal üllatusi, vaid ehk hoopis mõned pettumused. See dokument oli laiamõõtmeliste konsultatsioonide tulem mitte lihtsalt valitsuste vahel, vaid sisendit saadi ka ekspertaruteludest ning avalikest foorumitest. Pärast suurejoonelist avalikustamist imestasid mõned, kuidas nii palju aega ja jõudu on kulutatud status quo kirjapanemiseks, selle asemel, et kujutada põnevat rada NATO tuleviku suunal.

2010. aasta projekt ei olnud võimeline astuma järgmist sammu – uute koostöövõimaluste tegelik arendamine, et astuda vastu tuleviku väljakutsetele, alustades terrorismist ja Lähis-Ida ebastabiilsusest, lõpetades energiajulgeolekuga.

Viimasel kümnendil  on mõistetud, et sõjaline jõud üksi ei ole piisav, et neile väljakutsetele vastata. See tähendab, et diplomaatia, sõjaline planeerimine, luureinfo jagamine, arengu assisteerimine, finantskoostöö, politsei ja julgeoleku kollaboratsioon ning teised mittesõjalised vahendid peaksid olema omavahel kombineeritud, et ennetada kriiside muutumist vägivaldseks ning et tegeleda nendega, kui nad siiski muutuvad.

Katsed ühendada kahe kõige tähtsama Euro-Atlandi institutsiooni – NATO ja Euroopa Liidu – ressursse ning ÜRO agentuuride ja valitsusväliste organisatsioonide tööd Afganistanis või üldisemalt, seisavad vastamisi tõsiste poliitiliste takistustega. Näiteks, Euroopa Liit oli vastumeelne ulatusliku sekkumise osas Afganistani.

Loe edasi algallikast: DefenseNews

Stanley R. Sloan, Atlantic Community Initiative asutaja, külalisõppejõud Middlebury College’s ning National Defense University Center for Transatlantic Security Studies konsultant