Valitsus asutas Kaitseliidu küberkaitseüksuse

http://www.kmin.ee/et/valitsus-asutas-kaitseliidu-
kuberkaitseuksuse

küberValitsus kinnitas 20.01 toimunud istungil määrusemuudatuse, millega luuakse Kaitseliidu koosseisus eraldi küberkaitseüksus, mis koondab vabatahtlikke IT-turbe spetsialiste.

Määrusemuudatusega moodustati lisaks Kaitseliidu senistele struktuuriüksustele – peastaabile ja territoriaalsetele malevatele – Kaitseliidu koosseisus ka küberkaitse üksus.

Kaitseminister Jaak Aaviksoo sõnul on Küberkaitseliidu initsiatiiv äratanud suurt märkimisväärset rahvusvahelist tähelepanu. „Meie Küberkaitseliidu allüksused on esimene omataoline horisontaalne küberkoostöö võrgustik, mis kätkeb endas läbi riigikaitse aspekti riigi-, erasektori ja kolmanda sektori koostööd,“ ütles Aaviksoo.

„Üks sõjandusteaduse olulisi tõdesid on, et kõige tähtsam ei ole mitte see, mitu meest on rivis, vaid see, milline on nende väljaõpe ja koostegutsemise võime. Sellest tulenevalt on Kaitseliidu küberkaitseüksuse võrgustike üle-eestilist käivitumist raske alahinnata,“ sõnas kaitseminister.

„Küberruumi rünnakute ennetamise, tõrjumise ja likvideerimise võime tagamine ja arendamine on üks meie jätkuvaid prioriteete,“ lisas Aaviksoo.

Mitteformaalset küberkaitsega seotud koostöövõrgustikku hakati Kaitseliidu koosseisus looma juba pärast 2007. aasta küberrünnakuid. Kaitseliidu küberkaitseüksus (Küberkaitseliit) kujuneb vabatahtlike küberkaitsespetsialistide tegevuse koordineerijaks ja juhendajaks.

Üksuse koondab vabatahtlikke infotehnoloogia turbe spetsialiste, et rakendada nende initsiatiivi ja oskusteavet riigi põhiseadusliku korra kaitsel. Ühtlasi hakkab üksus korraldama koolitusi ja seminare valdkonna spetsialistidele, et võimaldada küberkaitse alaste praktiliste oskuste omandamist ja jagamist ning harjutuste organiseerimist.

Võimalike Eesti vastu suunatud küberrünnakute korral ei hakka Kaitseliidu küberkaitseüksus ise vastutegevust teostama, vaid omab sellisel juhul nõuandvat rolli.

Lisainfo:
Neeme Brus
Major
Kaitseliidu Peastaabi Avalike suhete osakonna ülem
Tel. 717 9100 / 50 12 301
neeme.brus@kaitseliit.ee

Peeter Kuimet
Kaitseministeeriumi pressiesindaja
Tel. 717 0116 / 56 56 41 88
peeter.kuimet@kmin.ee

Allikas: Kaitseministeerium