Eesti annab Kõrgõzstani konfliktis kannatanutele humanitaarabi

Välisministeerium abistab Kõrgõzstanis kodudest vägivaldsete etniliste kokkupõrgete tõttu lahkuma sunnitud inimesi ÜRO Pagulaste Ülemkomissari Ameti (UNHCR) vahendusel 1,5 miljoni krooniga. ÜRO Pagulaste Ülemkomissari Amet (UNHCR) toetab abivajajaid nii Kõrgõzstanis kui ka neid, kes on pidanud suunduma Usbekistani.

VälisministeeriumVälisministeerium abistab Kõrgõzstanis kodudest vägivaldsete etniliste kokkupõrgete tõttu lahkuma sunnitud inimesi ÜRO Pagulaste Ülemkomissari Ameti (UNHCR) vahendusel 1,5 miljoni krooniga. ÜRO Pagulaste Ülemkomissari Amet (UNHCR) toetab abivajajaid nii Kõrgõzstanis kui ka neid, kes on pidanud suunduma Usbekistani.

Välisminister Urmas Paeti sõnul on sajad tuhanded inimesed saanud rängalt kannatada. „Nad on ilma jäänud kodust, halvemal juhul ka lähedastest. Nende ellujäämine ja edasine elu sõltub praegu ainult abist. Ja ka Eesti annab panuse nende inimeste abistamisse,“ lisas Paet.

Euroopa Liidu välisministrid on mõistnud hukka vägivalla Kõrgõzstanis ning kutsunud Kõrgõzstani tungivalt üles astuma samme vägivalla lõpetamiseks ja stabiilse valitsuse moodustamiseks. Välisminister Urmas Paeti sõnul on vägivaldsed etnilised kokkpõrked Kõrgõzstanis toonud kaasa massilise põgenike voolu riigi siseselt ja ka naaberriiki Usbekistani. „On oluline, et ka Kõrgõzstani naaberriigid aitaksid põgenikke ja annaksid panuse olukorra rahunemisele Kõrgõzstanis,“ rõhutas välisminister Paet. „Ka Euroopa Liit plaanib alustada koheselt humanitaarabi andmist,“ lisas ta.

Esialgsetel andmetel on Kõrgõzstani siseselt oma kodudest sunnitud lahkuma 400 000 elanikku, kellest ligi 100 000 elanikku on põgenenud Usbekistani. Põgenikest moodustavad suure osa naised, lapsed ja vanurid. Usbekistanis on enamik põgenikest koondunud Andizhani maakonna 48 ajutisse põgenikelaagrisse.

Põgenikud vajavad ravimeid, esmatarbevahendeid, ajutist peavarju ja toiduabi. Lõuna-Kõrgõzstani ligipääs keerulise julgeolekuolukorra tõttu hetkel puudub. Terves piirkonnas on tegutsemas vähe humanitaarabi organisatsioone ning ka doonorite toetused regioonile on seni olnud tagasihoidlikud. Seetõttu on eriti oluline aidata leevendada inimeste kannatusi ja takistada humanitaarkriisi edasist süvenemist.

17. ja 18. juunil viis ÜRO Usbekistanis läbi täpse abivajaduste hindamise, mille järel edastati rahvusvahelisele üldsusele abipalve. Esimesed UNHCR päästemeeskonnad töötavad Andizhani maakonnas ja Taškentis ning jagavad koostöös Usbekistani valitsusega hädasolijatele abi. ÜRO Pagulaste Ülemkomissari Amet on kriisi puhkemisest alates tegutsenud kiirelt ja efektiivselt, olles üks väheseid abi andjaid, kes alustas lennukitega abi saatmist Usbekistani.

Allikas:

Välisministeerium