Välisminister Paet ja Läti välisminister Ronis peavad oluliseks Eesti-Läti tulevikuraporti valmimist

Välisminister Urmas Paet arutas täna Tallinnas oma esimesel välisvisiidil viibiva Läti uue välisministri Aivis Ronisega Eesti ja Läti suhteid ning rahvusvahelist koostööd

Foto: ERR
Foto: ERR

Välisminister Urmas Paet arutas täna Tallinnas oma esimesel välisvisiidil viibiva Läti uue välisministri Aivis Ronisega Eesti ja Läti suhteid ning rahvusvahelist koostööd.

Välisminister Urmas Paet ja tema Läti kolleeg Aivis Ronis arutasid kahepoolsete suhete tihendamist Eesti-Läti tulevikuraporti valmimise eel. „Soovime Eesti-Läti koostööd senisest veelgi edukamaks ja tulemuslikumaks arendada. Lähiajal valmimist ootav tulevikuraport hindab võimalusi meie koostöö parandamiseks ja annab selleks praktilise sisendi,“ sõnas Paet.

Välisminister Urmas Paet tõstis esile ka Eesti ja Läti head koostööd viisaesindusküsimustes. „Eesti kavatseb sõlmida Lätiga viisaesindusleppe, mille alusel hakkab Eesti saatkond Bulgaarias Sofias väljastama viisasid Lätti reisimiseks,“ märkis Paet. „Eesti ja Läti saatkond teevad koostööd kodanike aitamisel konsulaarküsimustes ka Egiptuses Kairos, kus Eesti avas 1. märtsil saatkonna,“ ütles Paet.

Paet ja Ronis kõnelesid veel Eesti-Läti koostöövõimalustest Idapartnerluse raames. Välisminister Paeti sõnul soovib Eesti pikemas perspektiivis luua Tallinna idapartnerluse koolituskeskuse, millesse panustaksid nii Euroopa Liidu liikmesriigid kui ka Euroopa Komisjon. „Euroopa Liit peab võtma idapartnerite suhtes aktiivsema hoiaku. Eesti plaanib Tallinnasse Idapartnerite koolituskeskuse rajamist. Kaasame hea meelega ka Läti spetsialiste idaparterite koolitamisse,“ ütles välisminister Paet. „Keskendumine nähtavate tulemustega programmidele, nagu näiteks piirihaldus, korruptsioonivastane võitlus või väikeettevõtete toetamine, mis aitaksid sihikindlamalt partnerriikide reformiprotsessile kaasa,“ lisas ta.

Aivis Ronise kui Balti riikide esindajaga NATO uut strateegilist kontseptsiooni ettevalmistavas töörühmas arutati ka Eesti ja Läti eesmärke NATOs. Nii Eesti kui Läti näevad olulisena NATO peamisi väärtusi nagu artikkel 5 ja usutav kollektiivne heidutus, tõdesid Paet ja Ronis. Välisminister Paeti sõnul jätkab Eesti panustamist ka Afganistani ülesehitusse ja julgeoleku tagamisse ning Afganistan on Eestile arengukoostöös oluline sihtriik. „Eesti lähtub Afganistani-suunalises arengukoostöös Afganistani valitsuse eelistustest ning keskendub eelkõige tervishoiule, naiste ja laste olukorra parandamisele ning heade valitsemistavade edendamisele,“ lausus Paet. „Suurendame oma tsiviilpanust lähetades NATO väljaõppemissiooni raames Afganistani viis politseiametnikku ning ühe nõuniku,“ kinnitas välisminister. Käesoleval aastal kahekordistas Eesti ka oma panust Euroopa Liidu politseimissioonis Afganistanis.

Euroopa Liidu ja välisteenistusega seonduvast kõneldes avaldas välisminister Paet lootust, et ühtne välisteenistus saab reaalselt tegevust alustada juba selle aasta sügisel. „Euroopa välisteenistus peab tegema tihedat koostööd liikmesriikide välisteenistustega,“ ütles välisminister Paet. „Oluline on tagada nii värbamisprotseduuride läbipaistvus kui ka geograafiline tasakaal personalikorralduses,“ lisas Paet. Välisminister Urmas Paeti sõnul on samuti oluline lisada Euroopa Liidu välisesindustele konsulaarfunktsioon hädaolukordade puhuks.

Kõneldes Eesti ja Läti koostööst rahvusvahelistes organisatsioonides, leidsid ministrid, et seda saab süvendada näiteks teineteise kandidatuuride toetamisel. Eesti soovib kandideerida ÜRO Inimõiguste Nõukogusse 2012. ning Läti 2014. aastal.

Paet ja Ronis kõnelesid ka Läänemere strateegia elluviimisest.

Allikas:

Välisministeerium