Peaminister Ansip tänas Lashkar Gahs tsiviilmissioonidel töötavaid Eesti inimesi

Peaminister Andrus Ansip kohtus 7. mail Helmandi provintsi pealinnas Lashkar Gahs Eesti meditsiinieksperdi ja Euroopa Liidu politseimissiooni töötajaga, kellega vesteldi olukorrast Eesti põhilises missioonipiirkonnas Afganistanis. Kohtumiste juures olid ka Lashkar Gahs Helmandi väekoondise ning provintsi ülesehitusmeeskonna Eesti juhid.

Foto: Vabariigi Valitsus
Foto: Vabariigi Valitsus

Peaminister Andrus Ansip kohtus 7. mail Helmandi provintsi pealinnas Lashkar Gahs Eesti meditsiinieksperdi ja Euroopa Liidu politseimissiooni töötajaga, kellega vesteldi olukorrast Eesti põhilises missioonipiirkonnas Afganistanis. Kohtumiste juures olid ka Lashkar Gahs Helmandi väekoondise ning provintsi ülesehitusmeeskonna Eesti juhid.

Meditsiiniekspert Anu Raisma andis peaministrile ülevaate Afganistani meditsiinivaldkonna põhilistest probleemidest. Nii puudub tema sõnul kohapeal elementaarne arusaamine hügieenist, mille tulemuseks on kõrge laste suremus (25% lapsi sureb enne viie aastaseks saamist) ja inimeste lühike eluiga (keskmiselt 45 aastat). Eesti päästemeeskonna meedik Anu Raisma koordineerib provintsi tervishoiusektori arendamist ja nõustab selles valdkonnas Helmandi provintsivalitsust.

Euroopa Liidu politseimissiooni EUPOL raames Lashkar Gahs töötava politseiniku Tanel Tiksiga kõneldi kohaliku politseisüsteemi ülesehituse raskustest. Tiksi arvates on üheks olulisemaks probleemiks sõjaolukorraga provintsis paramilitaarse politsei organisatsiooni arendamine tsiviilülesandeid täitvaks korrakaitse organiks. Tiks tegeleb Helmandi provintsi pealinnas territoriaalsete politseiüksuste juhtide nõustamisega ja treenib kohalikke politseiametnikke.

Kohtumiste käigus nentis Ansip, et kuigi põhipanustajaks Afganistanis on jätkuvalt militaarüksused, on lõppeesmärk saada Afganistanis toimima tsiviilühiskond. „Tänan teid selle töö eest, mis viib nii Eestit kui rahvusvahelist kogukonda lähemale selle eesmärgi täitmisele,“ ütles ta.

Allikas:

Vabariigi Valitsus