Peaminister Andrus Ansip tõstis esile kaitseväelaste pühendumust

Pühapäeval, 16. mail kaitseväe õppust Kevadtorm 2010 külastanud peaminister Andrus Ansip andis kõrge hinnangu Eesti kaitseväelaste pühendumusele ja professionaalsusele.

Foto: Eesti kaitsevägi
Foto: Eesti kaitsevägi

Pühapäeval, 16. mail kaitseväe õppust Kevadtorm 2010 külastanud peaminister Andrus Ansip andis kõrge hinnangu Eesti kaitseväelaste pühendumusele ja professionaalsusele.

„Eesti kaitseväelased on kõrge professionaalsusega, väga hea ettevalmistusega ning pühendunud. Kõige olulisem on patriotism,“ sõnas peaminister. Kuuendat aastat peaministrina kaitseväe õppust Kevadtorm külastanud Andrus Ansip rõhutas kaitseväe jätkuvat arengut üksustevahelise koostöö, side ja tagalatoetuse valdkondades.

„See on hea, et Kevadtorm on igal aastal eri piirkonnas,“ ütles peamister Ansip. „Kohalikele on õppused paras katsumus. Tahan kõiki Eesti inimesi, kes mõistavad, miks sellised suured õppused on vajalikud. Meie inimesed saavad aru, et kui kaitsevägi ei harjuta rahutingimustes, võib see kriisisituatsioonis väga kalliks maksma minna.“

Kevadtormi üldjuht, maaväe ülem kolonel Indrek Sirel andis Pärnumaal Tihemetsas paiknevas õppuse juhtstaabis peaministrile ülevaate õppust ja õppuse senisest käigust.

Peaminister külastas 1. Jalaväebrigaadi staapi, kus brigaadi ülem kolonelleitnant Raivo Tamm tutvustas kasutatavaid side- ja juhtimissüsteeme.

Peaminister vestles õppusel osalevate jalaväebrigaadi reservväelastega. „Suur aitäh teile selle eest et te reservväelastena olete pidanud vajalikuks Kevadtormist osa võtta!“ ütles peaminister reservväelastele.

Peaminister vastas ka reservväelaste küsimustele, mis puudutasid Eesti liitumisprotsessi eurotsooniga ning riigi majandusseisu. „Majandus hakkab kasvama,“ ütles peaminister reservväelastele.

Kevadtorm 2010 raames viib 1. Jalaväebrigaad läbi reservõppekogunemise. Õppekogunemise eesmärgiks on meelde tuletada ajateenistuses omandatu, lisada uusi teadmisi ja harjutada reservväelaste tegutsemist oma allüksuse koosseisus.

3500 kaitseväelast, kaitseliitlast ja reservväelast harjutavad 3.- 23. maini Pärnu- ja Viljandimaal õppusel Kevadtorm 2010. Õppuse eesmärgiks on saavutada tänavu kevadel reservi arvatava Kalevi jalaväepataljoni koostegutsemise võime.

Allikas:

Eesti kaitsevägi