Kevadtormi külastas NATO kindral

Kaitseväe tänavu suurimat maaväeõppust Kevadtorm külastas täna, 11. mail NATO Kommunikatsiooni ja Informatsiooni Teenuste Agentuuri direktor kindralleitnant Kurt Herrmann.

Foto: Kaiseväe peastaap
Foto: Kaiseväe peastaap

Kaitseväe tänavu suurimat maaväeõppust Kevadtorm külastas täna, 11. mail NATO Kommunikatsiooni ja Informatsiooni Teenuste Agentuuri direktor kindralleitnant Kurt Herrmann.

Kindral tutvus Staabi- ja Sidepataljoni poolt õppuseks üles seatud sidekeskustega. NATO agentuuri juht sai ka üldisema ülevaate õppusel Kevadtorm toimuvast.

“Seninähtu põhjal hindan kõrgelt Eesti sidevõimekust ja küberkaitse arendust. Usun, et Eesti süsteemid ühilduvad teiste NATO liikmesriikide vastavate arendustega”, ütles kindralleitnant Herrmann.

NATO Kommunikatsiooni ja Informatsiooni Teenuste Agentuur vastutab organisatsiooni kommunikatsiooni- ja sidevõrkude teenuste tagamise eest nii peakorterites kui NATO operatsioonide piirkonnas.

Kindral Herrmann viibis koos oma kolleegidega Eestis seoses 10. mail Tallinnas Küberkaitse Kompetentsikeskuses alanud rahvusvahelise küberkaitseõppusega „Balti küberkilp“. Kahepäevase harjutuse eesmärgiks on anda osavõtjatele praktilist kogemust arvutivõrkude kaitsmisel ja tõhustada rahvusvahelist koostööd tehniliste intsidentide kontrollimisel.

3500 kaitseväelast, kaitseliitlast ja reservväelast harjutavad 3.-23. maini Pärnu- ja Viljandimaal õppusel Kevadtorm 2010. Õppuse eesmärgiks on saavutada tänavu kevadel reservi arvatava Kalevi jalaväepataljoni koostegutsemise võime.

Allikas:

Eesti Kaitsevägi