Eesti toetab NATO uue strateegilise kontseptsiooni aluspõhimõtteid

NATO uue strateegilise kontseptsiooni uuendamise aluste kallal töötanud tarkade rühm andis täna endise Ameerika Ühendriikide riigisekretäri Madeleine Albrighti juhtimisel NATOle üle oma töö tulemusel valminud raporti.

Foto: NATONATO uue strateegilise kontseptsiooni uuendamise aluste kallal töötanud tarkade rühm andis täna endise Ameerika Ühendriikide riigisekretäri Madeleine Albrighti juhtimisel NATOle üle oma töö tulemusel valminud raporti.

Välisminister Urmas Paeti sõnul on Eesti Põhja-Atlandi Nõukogule esitatud ja täna keskpäeval ka avalikkusele tutvustatud raporti ja selle sisuga rahul. „Raportis sisalduvad põhimõtted väljendavad Eesti seisukohalt olulisi prioriteete NATO liikmesriikide ja julgeoleku kindlustamisel,“ toonitas Paet. „Eesti jaoks on oluline, et uus strateegiline kontseptsioon kinnistab NATO põhilisi väärtusi ja kollektiivkaitset kui NATO peamist ülesannet ning tegeleb samal ajal nüüdisaegsete julgeolekuohtude ja liikmesriikide julgeoleku tagamisega väljaspool NATO riikide piire,“ sõnas Paet.

Välisminister Paet märkis, et Eesti kavatseb lähtuda raportis nimetatud põhimõtetest NATO strateegilise kontseptsiooni väljatöötamiseks toimuvatel läbirääkimistel.

NATO uue strateegilise kontseptsiooni teemalised arutelud NATO ja raporti väljatöötanud ekspertide grupi vahel jätkuvad juuni algul. NATO uus strateegiline kontseptsioon on kavas vastu võtta järgmisel NATO tippkohtumisel Lissabonis käesoleva aasta novembris.

Madeleine Albrighti juhitud tarkade rühm alustas tööd 2009. aasta septembris. Eesti, Läti ja Leedu olid raportit väljatöötanud ekspertide rühmas esindatud ühiselt. Balti riikide esindaja tarkade töörühmas oli praegune Läti välisminister Aivis Ronis.

Senine NATO strateegiline kontseptsioon kiideti heaks NATO Washingtoni tippkohtumisel 1999. aasta aprillis.

Täpsemalt täna avaldatud raportist: http://www.nato.int/strategic-concept/expertsreport.pdf