Eesti NATO Ühing otsib noortega head kodanikku

Eesti NATO Ühing korraldab 30. ja 31. mail Narva-Jõesuus noortele suunatud integratsiooniteemalise koostööfoorumi „Hea kodanik saab olla igaüks“. Seminaril osaleb ligi 60 eesti ja vene noort vanuses 18-35 eluaastat.

Eesti NATO Ühing korraldab 30. ja 31. mail Narva-Jõesuus noortele suunatud integratsiooniteemalise koostööfoorumi „Hea kodanik saab olla igaüks“. Seminaril osaleb ligi 60 eesti ja vene noort vanuses 18-35 eluaastat.

Eesti NATO Ühingu juhataja Victoria Punga sõnul on foorumi eesmärk arutleda tulevaste kodanikuühiskonna liidritega Eesti ajaloo ja erineva kui ka ühtse identiteedi üle ning kasvatada noorte huvi ühiskonnas tehtavate otsuste vastu. Ühtlasi loodetakse foorumi tulemusena luua kontaktide võrgustik erineva emakeele, kultuuritausta ja kodakondusega inimeste vahel.

Noortega väitlevad endast ja teistest lugu pidavaks kodanikuks olemise üle näiteks Imbi Paju, Juhan Kivirähk ja Andrei Titov. Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu eestvedamisel viiakse läbi hea kodaniku katselabor.

Foorum toimub Meresuu SPA hotellis. Sündmust rahastavad Euroopa Liidu Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond, Euroopa Liit,  Kultuuriministeerium, Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed.

Rohkem infot:

Victoria Punga

Eesti NATO Ühingu juhataja

53425127

victoria@eata.ee

Seminari kava:

Pühapäev, 30. Mai

14:00-15:00 Ajalooline mälu (sh Eesti tee iseseivumise taastamisel. Imbi Paju, ajaloo- ja mälukirjanik, režisöör. Moderaator: Andrei Titov

15:00 – 15:45 „Minu Eesti – kellele ja milleks“. Aleksander Valdmann, MTÜ Minu Eesti. Moderaator: Andrei Titov

16:15-17:30 Kuhu liigud Eesti – kodanikuühiskonna areng ja integratsioon. Juhan Kivirähk, sotsioloog. Anna Tiido, diplomaat. Moderaator: Andrei Titov

17:45-19:00 Kooseksisteerimine meil ja mujal. Eva-Maria Asari, Koostöö Kogu

Esmaspäev, 31 Mai

9:00-10:00 Hea Kodaniku Põhimõtted, Urmo Kübar

10:00-11:00 Sissejuhatus Hea Kodaniku Katselaborisse Urmo Kübar, EMSL

11:15-13:00 Hea Kodaniku Katselabor

14:00-15:00 Katselabori kokkuvõte

15:00-16:00 Seminari kokkuvõte