Victoria Punga pälvis Kaitseministeeriumi kuldmärgi

Eesti NATO Ühingu juhataja Victoria Punga pälvis Kaitseministeeriumi kuldmärgi tulemusliku tegevuse eest Eesti riigikaitse arendamisel.

Eesti NATO Ühingu juhataja Victoria Punga pälvis Kaitseministeeriumi kuldmärgi tulemusliku tegevuse eest Eesti riigikaitse arendamisel.

Kaitseminister Jaak Aaviksoo autasustas 23.veebruaril Eesti Vabariigi 92. aastapäevale pühendatud pidulikul aktusel Kaitseministeeriumi kuld- ja hõberinnamärgiga mitmeid Kaitseministeeriumi koostööpartnerid Eestist ja välisriikidest.

Lisaks autasustati Afganistanis teeninud Kaitseministeeriumi ja Kaitseväe Peastaabi teenistujaid rahvusvahelistes sõjalistes operatsioonides osalenu medaliga. Muuhulgas annetas kaitseminister kuldmärgi ka Eesti NATO Ühingu juhatajale Victoria Pungale tulemusrikka tegevuse eest Eesti riigikaitse hüvanguks.

Punga pälvis kuldmärgi teenete eest Eesti NATO Ühingu juhatajana ja Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse projektijuhina, olles läbi aastate korraldanud rahvusvahelisi kaitse- ja julgeolekualaseid seminare, koolitusi ja foorume. Erilist esiletõstmist väärib Victoria riigikaitselise õppetegevuse korraldamine Ida-Virumaal vene õppekeelega koolide õpetajatele ja õpilastele ning Eesti riikluse arendamise ja reformide elluviimise kogemuse jagamine Ukrainas.

Victoria Punga on hea näide inimesest, kes kodanikualgatuse korras aitab oma ametialase professionaalse tegevusega tugevdada riigi ja kodanikuühiskonna vahelist koostööd ning tagada integratsiooni ja üksteisemõistmist Eesti ühiskonnas.

Kaitseminister rõhutas teenetemärke kätte andes, et aumärgid on tunnustus Eesti riigikaitse edendamisel antud panuse eest. „Just täna on õige aeg tänada kõiki neid, kes on oma panusega meie riigikaitse arendamisele kaasa aidanud – ja neid on tegelikult väga palju. Tänan Teid ja soovin kõigile head Vabariigi aastapäeva,“ sõnas kaitseminister.

Lisainfo Kaitseministeeriumi teenetemärkide kohta: http://www.kmin.ee/?op=body&id=542

Allikas:

Kaitseministeerium