Välisministeerium ootab taotlusi arengukoostööprojektide rahastamiseks

Välisministeerium kuulutas välja avatud taotlusvooru arengukoostööprojektide rahastamiseks 2010. aastal.

Foto: Välisministeerium
Foto: Välisministeerium

Välisministeerium kuulutas välja avatud taotlusvooru arengukoostööprojektide rahastamiseks 2010. aastal.

Välisminister Urmas Paeti sõnul on arengukoostöö olnud juba 12 aastat Eesti välispoliitika lahutamatu osa. „Eesti arengukoostöö sai alguse meie reformikogemuste jagamisest teistele üleminekuriikidele, et aidata ka neil arenguväljakutsetega toime tulla. Aastate jooksul on Eestist kujunenud doonorriik, kes ühes teiste arenenud riikidega aitab rahvusvahelisel tasandil kaasa maailma üldise stabiilsuse saavutamisele,“ sõnas Paet. „Ka Eesti kodanikeühenduste tegevus on muutunud järjest aktiivsemaks ja rahvusvahelisemaks. Samuti on Eesti elanikud järjest rohkem valmis andma oma panuse vaesemate riikide arengu toetuseks,“ sõnas välisminister Paet.

Arengukoostööprojektidele on toetust oodatud taotlema mittetulundusühingud, valitsusasutused või selle hallatavad asutused, kohalikud omavalitsused või selle hallatavad asutused (sh üleriigilised kohalike omavalitsuste üksuste liidud) ning Eesti Vabariigis registreeritud ning püsivalt tegutsevad muud juriidilised isikud.

Taotlusvooru raames toetatavad üksikprojektid peavad olema vastavuses Eesti arengukoostöö ja humanitaarabi 2006 – 2010 arengukava valdkondade ja alavaldkondadega nagu inimarengu toetamine, rahu ja inimõiguste tagamine ja demokraatia arengu toetamine, majandusarengu ja säästliku arengu toetamine, arengukoostöö elluviimise tõhustamine ning teavitamine ja maailmaharidus.

2010. aastal on taotlusvooru maht 4 600 000 krooni, millega toetatakse neljale Eesti kahepoolse arengukoostöö prioriteetsele sihtriigile – Ukraina, Moldova, Gruusia ja Afganistan – suunatud tegevusi ning teavitusprojekte Eestis.

Taotluste esitamise tähtaeg on 24. mai 2010 kell 17.00.

29. märtsil kell 14.00-17.00 toimub välisministeeriumis infopäev, kus selgitatakse arengukoostöö projektide rahastamise taotlemisega seonduvat. Infopäevale on võimalik registreerida: http://ankeet.vm.ee/est/arengukoostoo_infopaev

Täpsemat infot taotluse esitamise tingimuste kohta leiab välisministeeriumi koduleheküljelt: http://www.vm.ee/arengukoostoo

Allikas:

Välisministeerium