Mida teha keskealise seersandiga?

Tsiviil-militaarsuhete klassiku Samuel P. Huntingtoni sõnul on professionaalse sõjaväelase ülesanne ühiskonnas vägivalla juhtimine (management of violence), sõjaväelane vastutab sõjalise julge oleku eest oma kliendi – ühiskonna – ees, kirjutab Neeme Väli.

Foto: Eesti Kaitsevägi
Foto: Eesti Kaitsevägi

Tsiviil-militaarsuhete klassiku Samuel P. Huntingtoni sõnul on professionaalse sõjaväelase ülesanne ühiskonnas vägivalla juhtimine (management of violence), sõjaväelane vastutab sõjalise julge oleku eest oma kliendi – ühiskonna – ees.

Sama ülesannet ei täida ühiskonnas ükski teine institutsioon. „Ohvitser ei ole palga sõdur, kes osutab teenuseid sellele, kes paremini maksab, ega ka kodanik-sõdur, keda inspireerivad patriotism ja kohusetunne. Ohvitseri motivaatoriteks on armastus oma professionaalsete oskuste vastu ja sotsiaalne kohustus kasutada neid oskusi ühiskonna hüvanguks.”

Loe edasi Eesti Päevalehest!

Allikas:

Eesti Päevaleht