Eesti toetab Georgia demineerijate väljaõpet

Eesti suursaadik NATO juures Jüri Luik allkirjastas reedel lepingud, millega Eesti toetab 50 000 euroga Georgia armee demineerijate väljaõpet ning taastusravikeskuse rajamist Gori sõjaväehaiglas.

Gruusia sõduridEesti suursaadik NATO juures Jüri Luik allkirjastas reedel lepingud, millega Eesti toetab 50 000 euroga Georgia armee demineerijate väljaõpet ning taastusravikeskuse rajamist Gori sõjaväehaiglas.

Projektid viiakse ellu NATO juhitud Georgia III usaldusrahastu raames, mille kaasjuhiks on Eesti koos Leedu ja Tšehhiga. Projekti kogumaksumuseks kujuneb 2,8 miljonit eurot.

Projekti raames õpetatakse välja ja varustatakse Georgia armee pioneeripataljoni demineerijad nn treeni-treenijad-printsiibil, ehk välja õpetatakse Georgia armee instruktorite meeskond, kes hakkavad hiljem ise koolitama Georgia armee demineerijaid.

Projekt aitab Georgial senisest tõhusamalt likvideerida nii varasematest relvakonfliktidest ja Nõukogude Armeest maha jäänud lõhkemata laskemoona, mis on tänaseks vigastanud umbes 400 Georgia tsiviilelanikku. Samuti toetab projekt Georgia kavasid osaleda demineerijatega NATO operatsioonidel.

Samuti toetatakse usaldusrahastuga ka taastusravikeskuse rajamist Gori linna sõjaväehaiglas, kus ravitakse 2008. aasta augustikonfliktis raskelt vigastada saanud Georgia kaitseväelaseid.

Sisuliselt viib projekti ellu NATO logistikaagentuur NAMSA (NATO Maintenance and Supply Agency). Georgia III usaldusrahastu tasuvusuuringut toetas Eesti Kaitseministeerium ligi 8500 euroga, samuti käisid Georgias demineerimisalast nõu andmas Eesti Päästeameti eksperdid.

Varem on Eesti Kaitseministeerium toetanud 30 000 euroga ka Georgia II usaldusrahastut, mille raames hävitati ligi 9000 vananenud raketti.

Georgia on koos Ukraina, Montenegro ja Afganistaniga Eesti kaitsealase abi üheks prioriteetseks sihtriigiks. Lisaks laiemale arengukoostööle on Eesti kahepoolse kaitsealase abi raames rahastanud Georgia kaitseväelaste õppimist Balti Kaitsekolledžis ning annetanud Georgiale jalaväe väljaõppesimulaatori.

Allikas:

Kaitseministeerium