Estcoy-9 teeb suuroperatsioonil koostööd Afganistani kompaniiga

Jalaväekompanii Estcoy-9 on alates operatsiooni Moshtarek algusest koostöös Afganistani Rahvusliku Armee (ANA) üksusega märgatavalt laiendanud oma mõjuala Helmandi provintsi Nad Ali piirkonnas ja puhastanud Afganistani valitsusvastastest võitlejatest mitmed külad.

Jalaväekompanii Estcoy-9 on alates operatsiooni Moshtarek algusest koostöös Afganistani Rahvusliku Armee (ANA) üksusega märgatavalt laiendanud oma mõjuala Helmandi provintsi Nad Ali piirkonnas ja puhastanud Afganistani valitsusvastastest võitlejatest mitmed külad.

„Fakt, et meile on antud tugevduseks terve Afganistani kompanii on äärmiselt positiivne, siiani on meie üksuste juurde liigendatud märgatavalt väiksemaid üksuseid, kes pidevalt vajasid juhendamist,“ ütles Estcoy-9 ülem major Sergei Guselnikov. „See näitab, et Afganistani armee on järjest enam kasvamas jõuks, mis suudab võidelda meiega võrdväärse partnerina. Samas on see kindlasti väljakutse, sest nüüd peame leidma partneritega konsensuse, mitte jagama korraldusi,“ lisas major Guselnikov.

Eesti üksustel ei ole oma teenistuse jooksul veel kunagi varem olnud koostööd nii suure ANA üksusega. Senised ühispatrullid eelmistel Eesti jalaväekompaniidel on olnud kuni rühma suuruste üksustega. Estcoy-9 hindab väga sellist partnerit, kes saab Eesti kaitseväelastele veel rohkem õpetada kohalike olude hindamist ja kohalikega suhtlemist. Sellelaadne partnerlus on ainulahendus saavutamaks tulevikus püstitatud eesmärke, kuna NATO üksused ei saa lahkuda enne, kui Afganistani julgeolekujõud on vastutuse jätkusuutlikult üle võtnud.

Eriti soojalt ongi kohalik elanikkond vastu võtnud just Afganistani üksuse saabumise piirkonda, kes tunneb paremini kohalikke olusid ja traditsioone ning suudab külaelanikega luua parema kontakti.

Lisaks külade puhastamisele vastase võitlejatest on Estcoy-9 kontrollinud ja puhastanud teed improviseeritud lõhkekehadest, et tagada külaelanike ohutu liikumine. Külaelanikega on korraldatud kokkusaamisi (shurasid), et selgitada kohalikele käimasoleva operatsiooni eesmärke – Afganistani valitsuse soovi ja suutlikust võtta üle vastutus julgeoleku eest kogu riigi territooriumil.

Operatsioon Moshtarek on Afganistani julgeolekujõudude juhtimisel toimuv rahvusvaheline ühisoperatsioon Helmandi provintsis, mis näitab Afganistani valitsuse ja julgeolekujõudude võimet järjest enam võtta vastutust Afganistani tuleviku kindlustamisel.

Estcoy-9 alustas teenistust Afganistanis möödunud aasta novembris. Lisaks Eesti jalaväelastele teenivad praegu rahutus Helmandi provintsis logistiline toetuselement NSE-8, staabiohvitserid ja staabiallohvitserid. Jalaväekompanii Estcoy-9 teenib Suurbritannia juhitava Helmandi väekoondise koosseisus. Kaitsevägi osaleb NATO juhitud sõjalisel operatsioonil Afganistani rahvusvaheliste julgeolekutagamisjõudude ISAF koosseisus alates 2003. aastast.

Allikas:

Eesti Kaitsevägi