Albright: Strateegiline konseptsioon peab NATO tugevust maksimaalselt ära kasutama

Kõneledes ligi 400-liikmelisele kuulajaskonnale, mis koosnes arvamusliidritest ja politiikakujundajatest, käsitles endine USA riigisekretär laia väljakutsete spektrit, millega transatlantilisel liidul tuleb tegeleda, pöörates erilist tähelepanu alliansi uuele strateegilisele kontseptsioonile ja tulevastele operatsioonidele.

16. detsembril tõi NATO strateegilise kontseptsiooni ekspertgrupi eesistuja Dr Madeleine Albright oma Brüsselis peetud kõnes välja transatlantiliste suhete edasiarendamise tähtsaimad punktid.

Foto: NATO
Foto: NATO

Kõneledes ligi 400-liikmelisele kuulajaskonnale, mis koosnes arvamusliidritest ja politiikakujundajatest, käsitles endine USA riigisekretär laia väljakutsete spektrit, millega transatlantilisel liidul tuleb tegeleda, pöörates erilist tähelepanu alliansi uuele strateegilisele kontseptsioonile ja tulevastele operatsioonidele.

„NATO on jätkuvalt asendamatu,“ ütles Dr Albright oma kõnes, rõhutades Washingtoni lepingu artikkel 5 põhiideed, mille kohaselt on allians Põhja-Ameerika ja Euroopa julgeoleku alustala. „Loomisest alates on NATO olnud nende kahe maailmajao suhete keskne osa.“

Dr Albright peatus ka uutel väljakutsetel nagu kliimamuutused ning uued ülemaailmset huvi pakkuvad riigid.

„Uus strateegiline kontseptsioon peab andma juhiseid NATO tugevaimate külgede täielikuks ära kasutamiseks,“ ütles Albright kõneledes alliansi rollist uuest laiahaardelisest lähenemisest rahvusvaheliste kriiside lahendamisel.

Ürituse Brüsselises korraldas NATO avaliku diplomaatia osakond, German Marshalli fond ning USA valitsus. Üritust modereeris Dr Ron Asmus, German Marshalli fondi Brusseli haru tegevjuht.

[videofile]http://www.eata.ee/wp-content/uploads/2010/01/A003721_79_28.wmv[/videofile]

Allikas:

NATO