NATO peasekretär osales Kopenhaageni kliimakõnelustel

“Sõjavägi reageerib tihtipeale loodusõnnetustele esimesena”, ütles Rasmussen oma ettekandes, tuues näiteks 2004. aasta tsunami Aasias ja 2005. aasta maavärina Pakistanis.

15. detsembril võttis NATO peasekretär Anders Fogh Rasmussen osa ÜRO kliimakonverentsi paneeldiskussioonist, mille teemaks olid rahvusvaheline julgeolek ja kliimamuutused.

Foto: NATO
Foto: NATO

“Sõjavägi reageerib tihtipeale loodusõnnetustele esimesena”, ütles Rasmussen oma ettekandes, tuues näiteks 2004. aasta tsunami Aasias ja 2005. aasta maavärina Pakistanis. Peasekretäri sõnul avaldavad kliimamuutuste tagajärjed järjest suuremat survet sõjalistele jõududele.

“NATO tuleb hästi toime rahvusvaheliste sõjaliste operatsioonide kokkupanemisega,” ütles Rasmussen. “Samas on NATO-l palju kogemusi vägede kiires ümberpaigutamises, koostöös partnerriikidega ning teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega.”

Peasekretär Rasmusseni sõnul saab NATO suhtumise kliimamuutustest tingitud julgeolekuohtudele kokku võtta kolme sõnaga: “konsultatsioonid, kohanemine ja tegutsemine”.

Paneeldiskussioonil osalesid lisaks NATO peasekretärile Aafrika Liidu komisjoni esimees ning Euroopa Liidu eesistujamaa Rootsi välisminister Carl Bildt.

NATO avaliku diplomaatia osakonna poolt kokku pandud video selgitab alliansi seisukohti kliimamuutuste ja ülemaailmse julgeoleku vahelistes seostes:

Allikad:

NATO

NATOChannelTV