Paet: Euroopa Liidu välisteenistus tugevdab Euroopa välispoliitikat

Välisminister Urmas Paet osales neljapäeval, 29. oktoobril Euroopa Ülemkogu istungil Brüsselis, kus välisministrid arutasid Euroopa Liidu välispoliitilise tegevuse tõhustamist ning seoses sellega olid kõne all ka Euroopa välisteenistusega seonduvad küsimused.

Välisminister Urmas Paet osales neljapäeval, 29. oktoobril Euroopa Ülemkogu istungil Brüsselis, kus välisministrid arutasid Euroopa Liidu välispoliitilise tegevuse tõhustamist ning seoses sellega olid kõne all ka Euroopa välisteenistusega seonduvad küsimused.

Foto: Välisministeerium
Foto: Välisministeerium

Euroopa Liidu välispoliitikajuhid arutasid, kuidas muuta Euroopa Liit globaalselt mõjukamaks. Välisminister Urmas Paeti sõnul peavad Euroopa Liidu liikmesriigid enam tajuma ühist vastutust Euroopa ja laiema rahvusvahelise julgeoleku eest ning arvestama Euroopa Liidu strateegiliste huvidega. „Euroopa Liidu tugevus seisneb olemasolevate poliitikate ja koostöövormide mitmekesisuses,“ märkis Paet. „Selleks, et olla rahvusvaheliselt tulemuslikum, peab ühise välis- ja julgeolekupoliitika paremini seostama näiteks kliima- ja energiapoliitikaga, ka sise- ja justiitsküsimustega,“ lisas Paet.

Euroopa Liidu välisministrite hinnangul aitab Euroopa Liidu sidusamale välissuhtlusele kaasa Lissaboni lepingus ettenähtud loodav Euroopa välisteenistus, mille peatset käivitumist loodetakse. „Vajame laiahaardelist ja tugevat Euroopa välisteenistust, mis pakub olulist tuge välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale,“ nentis Paet. „Välisteenistuse funktsioonide hulgas peaks muuhulgas olema konsulaarkaitse ja välisteenistuse personalivalikul tagatud geograafiline tasakaal,“ täpsustas Paet. Välisminister Urmas Paeti sõnul aitab Euroopa välisteenistus suurendada Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika ühtsust ning samas kindlustab Euroopa Liidu muude välistegevuste parema koordineerimise.

Allikas:

Välisministeerium