Holokausti ohvrite mälestamine

 

Ühing viib iga aasta jaanarikuus läbi holokausti ohvrite mälestuskonverentsi, kus arutletakse holokausti ohvrite mälestamise teemadel ning sealjuures on eesmärgiks diskuteerida selle üle, kuidas on võimalik koolides õpilastele holokausti selgitada ning sellest rääkida.

 

Konverentsi sihtgrupiks on lisaks laiemale avalikkusele Eesti üldhariduskoolide ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajad, kelle kaudu jõutakse üldhariduskoolides õppivate noorteni. Lisaks neile osalevad projektis ka avaliku sektori esindajad ning eesmärkide saavutamiseks on kohale kutsutud ajakirjanikud ning edastatakse pressiteade. Kokku on üritusele oodatud osalema 80 inimest eri valdkondadest.

 

Aastal 2016 toimus holokausti ohvrite mälestuskonverents koostöös SA Unitasega 29. jaanuaril Okupatsioonide muuseumis. Konverentsi kokkuvõte on leitav SIIT.

 

Alates 2017 Eesti NATO Ühing on holokausti konverentsi korraldamisel partner SA Unitasele jt korraldajatele.