Gümnasistidele

 

Eesti NATO Ühing on korraldanud ja korraldab gümnasistidele erinevaid üritusi ning konkursse. Samuti käime NATOst ja EATAst rääkimas koolides, peamiselt riigikaitseõpetuse tundide raames. Kuna riigikaitseõpetuse õppekavad on sees ka tunnid NATOst, on riigikaitseõpetajad tihti kasutanud seda osa õppekavast selleks, et teha õpilastele õpingud huvitavamaks ning tuua tundi andma keegi väljastpoolt kooli, kes NATO tegemistega igapäevaselt kokku puutub. Huvi korral saate ühendust võtta aadressil info@eata.ee ning saame kokku leppida tundide toimumise aja.

 

2017. aasta loomekonkurss “Meie liitlased”

 

Loomekonkurss

 

2016. aasta tegevused gümnasistidele:

 

Avalik loeng Narvas

 

Reedel, 19. veebruaril 2016 toimus Tartu Ülikooli Narva kolledžis, Narvas avatud loeng, mis oli suunatud ennekõike vene keelt kõnelevatele noortele. Loengut korraldas Eesti NATO Ühing koostöös USA saatkonna ja programmiga “Sinu riigi kaitse”.

 

Päeva juhatas sisse Dmitri Teperik ja Grigori Senkiv Sinu riigi kaitsest ning Krista Mulenok Eesti NATO Ühingust. Sissejuhatusele järgnes loeng Tomas Jermalavićiuselt Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskusest, kes kõneles NATO teemal. Järgnevalt toimus NATONIA mängu venekeelse versiooni tutvustus, mille viis läbi Dmitri Drjukov Eesti NATO Ühingust. Tutvustamise käigus vastasid õpilased mängus olevatele küsimustele ning päeva lõpus jagati kõigile ka mäng. Pärast mängu tutvustust toimus väike paus koos kerge einega. Päeva lõpetuseks viis LTC David Wiseman (USA kaitseatašee Eestis) läbi inglise keelse loengu USA julgeolekust Eestis ning osalusest NATOs. Loengule järgnes arutelu, kus õpilased said LTC David Wiseman’ile küsimusi esitada, arutelu modereeris Tomas Jermalavićius. Pilte näeb üritusest SIIN

 

Varasemalt on toimunud gümnasistidele nii loomekonkursse kui ka riigikaitseõpetust tutvustavaid laagreid.

 

Loomekonkursside näol on olnud nii foto-, mängu,- kui esseevõistlusi. 

 

Loomekonkurss NATO mäng kestis 2014. aasta veebruari keskpaigani, mis ajaks saadeti võistlusele 28 tööd, sh elektroonilised mängud. Loomevõistluse žüriisse kuulusid disainer ja mängude looja Asko Künnap, filmiprodutsent Artur Talvik, ajakirjanikud Evelyn Kaldoja ja Viktoria Ladõnskaja, Kaitseministeeriumi asekantsler Sven Sakkov, Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna peaekspert Kersti Kivirüüt ning Eesti NATO Ühingu esinaine Krista Mulenok. Kaitseministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti NATO Ühingu poolt Eesti NATO-ga liitumise 10. aastapäeva puhul korraldatud loomekonkursi eesmärgiks oli luua NATO-teemalisi laua-, kaardi- või digimänge, millega saaksid mängijad proovile panna oma NATO-teemalisi teadmisi.

 

Konkursi võitis Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasiumi võistkond mänguga “NATONIA”. Kaitseminister andis Reaalkoolis toimunud pidulikul aktusel võitjatele üle nende auhinnad ning võitjameeskond külastas 10.-11. juunil NATO peakorterit Brüsselis. Loomevõistluse žürii esimees Asko Künnap tõstis esile konkursile laekunud mängude head taset. „Žüriis hindasime lisaks konkursi ametlikele nõuetele ka mängude vastavust NATO aluspõhimõtetele. Selles mõttes paistab ka konkursi võitnud mängus „NATONIA“ selgelt silma see, et mängu võitmiseks on lisaks teadmistele vaja ka kavalust ning ühistööd teiste mängijatega,“ ütles Künnap.

 

2016 aasta alguses tõlgiti “NATONIA” mäng ka vene keelde, et seda mängu oleks võimalik mängida ja selle kaudu NATOt tundma õppida ka vene keelt kõnelevatel koolinoortel.

 

Loomekonkurss “Minu panus riigikaitsesse” näol oli tegemist fotokonkursiga, mis viidi läbi 2015 aastal kolmes kategoorias – alg-, põhi- ja gümnaasiumi-/kutseõppeasutuse õpilased. Konkursil osalemiseks saatsid õpilased nende riigikaitselist panust iseloomustava foto koos 200 tähemärgilise kirjeldusega pildil kujutatavast. Konkursi ellu viimisesse panustasid ka Kaitseliidu noorteorganisatsioonid. Konkursi žürii poolt esile tõstetud tööd olid väljas Ühingu teavitusüritustel üle kogu Eesti.

 

Loomekonkursi eesmärgiks oli motiveerida õpilasi mõtlema riigikaitse ja selle arendamise, riigi turvalisuse ja integratsiooni teemadel. Loomekonkursil osalejaid said juhendada õpetajad, soodustades õpilaste ja õpetajate omavahelist läbikäimist, miskaudu motiveeriti kaudselt ka õpetajaid mõtlema Eesti turvalisuse teemadel. 

 

16. juunil selgusid vanusegruppide parimad. Noorema vanusegrupi (5-9.klass) võitjaks valiti Markus Sutt Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolist, kelle töö kandis nime „Koeraga“. Vanemas vanusegrupis (10-12.klass) osutus võitjaks Rene Topolev Tallinna Jakob Westholmi Gümnaasiumist fotoga „Mina ja riigikaitse“. Auhinnafondi kuulusid digikaamera “Olympus” ning SeeSee Fotostuudio kinkekaart väärtuses 70 eurot.

 

Oleme gümnaasiumiõpilastele viinud läbi ka riigikaitselaagreid. Riigikaitselaagri eesmärgiks oli anda noortele nägemus Eesti riigikaitse põhimõtetest; Kaitseväest, NATOst, ajateenistusest. Samuti oli eesmärgiks anda praktilisi teadmisi Eesti Kaitseväest, selle ajaloolisest kujunemisest ja toimimisest. Laagriga Ida-Virumaal sooviti suurendada noorte toetust ja mõistmist Eesti riigikaitsele ning propageerida riigikaitse õpetamist nii eesti- kui ka venekeelsetes koolides. Samuti sooviti näidata õpilastele riigi sõjalise kaitse tähtsust ja vajadust muutuvas maailmas. Läbi laagritegevuste suunatakse ja aidatakse koolilapsi, kellel koolis puudub riigikaitseõpetus, linnalapsi, kellel puudub välilaagrikogemus, ja eesti keelt teise keelena rääkivaid õpilasi korrektsete teadmisteni Eesti riigikaitse korraldusest, Eesti Kaitseväest ja ajateenistusest.